ABDOMİNAL ULTRASONOGRAFİ

 

ultrasonografi

 

ABDOMİNAL UTRASONOGRAFİ Batın ( karın ) ultrasonu anlamına gelir. Karın içi organların ve karındaki diğer yapıların ULTRASON aleti aracılığıyla incelenmesidir.

 

reklam

Hayret Edeceksin: Öğrendikçe şaşıracak, şaşırdıkça öğrenmek isteyeceksin 

ULTRASONOGRAFİ NEDİR ?

 

Ultrasonografi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak vücut içindeki organların ve diğer yapıların görüntülenmesidir.

 

Beş duyumuzdan biri olan işitme ''ses'' ile sağlanır.İnsan her sesi duyamaz; ancak 20-20000 Hertz arasındaki belli sesleri duyabilir.İnsanın duyamayacağı ses sınırı olan 20000 Hertz'in çok üstündeki seslerden tıpta yararlanılır.Bu yönteme ''Ultra Sono Grafi'' (USG) adı verilir.Frekansları çok yüksek olsa da bildiğimiz ses kullanıldığı için,tetkikin vücuda herhangi bir zararı yoktur.X-ışınları vb zararlı radyasyon kullanılmaz.

 

 Ultrason aletinin iki ana parçası vardır : Ana ünite ve prob. Tetkik esnasında incelenen vücut alanına konulan ultrason parçasına ''prob'' denir.Yüksek frekanslı sesler, prob içinde bulunan transdüser (çevirici) aracılığıyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Vücuttan gelen ses dalgalarının oluşturduğu enerji de yine aynı şekilde transdüser aracılığıyla elektrik enerjisine çevrilir.Bu değişimler prob içindeki piazoelektrik kristallerde gerçekleşir.Böylece vücuttan gelen ses dalgaları görüntüye çevrilerek TV ekranında görünür hale getirilir. Oluşturulan görüntüye ''sonogram'' denir. Bu görüntüler printer (fotoğraf baskı aracı) ile anında kaydedilebilir.

 

 Ultrasonografi en çok , sıvı içeren organların ve yapıların incelenmesinde yararlıdır.Kemik gibi katı yapılar ve akciğer gibi hava dolu organlar (çok fazla sıvı içermediklerinden) ultrasonda iyi görünmezler.Fakat sıvı içeren organlardaki kitle ve katı oluşumlar izlenebilir. Ultrasonografi çeşitli alanlarda kullanılır: Batın (karın) içi organları incelemede (abdominal USG),kadın hastalıklarında (jinekolojik USG),gebelik ve doğum takibinde (obstetrik USG), kalp işlevlerinin ve yapısının incelenmesinde (ekokardiografi), meme dokusunu incelemede (mamografi), damarların-tiroid-testis-göz vb organ ve yapıların incelenmesinde...İncelenen organın yerine ve özelliğine göre, değişik ultrason cihazları ve problar kullanılır.Ultrasonografide prob, genelde (abdominal USG'de olduğu gibi) vücut üzerinde gezdirilir.Probun vücut içine sokulması yoluyla yapılan USG çeşitleri de vardır: Transvaginal, transrektal gibi.

 

TETKİKTEN ÖNCE YAPILACAK HAZIRLIKLAR :

 

Acil durumlar dışında hastanın 12 saat önceden aç olması, bir gece önceden ilaç vs. kullanarak barsakların boşaltılması , (üst batın USG için) testten bir gün önceden yağsız diyet uygulanılması, (böbrek,mesane ve jinekolojik USG için) tetkikten önce 1,5-2,5 litre sıvı (su) içilerek mesanenin tamamen doldurulmuş olması gerekir. Tetkik genelde sabah yapılır. Bu şartların sağlanması durumunda, günün herhangi bir saatinde de yapılabilir.

 

UYGULAMA (TETKİKİN YAPILIŞI) :

 

Karın veya vücudun herhangi bir bölgesinin ultrason görüntüsü, o bölgenin çeşitli kesitleri alınarak elde edilir. Hasta önce sırtüstü,sonra (gerekirse) yüzüstü ve yan yatar; ultrason probu vücuda değişik açılarla temas ettirilir. Ses ötesi dalgaların vücut ile prob arasında kayba uğramaması için vücut yüzeyine jel sürülür. Jel, prob ile vücut arasında bir köprü oluşturur.

 

İNCELENEN ORGANLAR :

 

Karın içi organların ultrasonla incelenmesine ''abdominal ultrasonografi'' denir.Tıpta karın yerine genellikle batın kelimesi kullanılır. Latincesi de abdomen'dir.

 

Abdominal Ultrasonografi, yapıldığı karın bölgesine göre ikiye ayrılır :

- Üst Batın Ultrasonografi,

- Alt Batın Ultrasonografi.

İkisi birlikte yapılırsa ''Tüm Batın Ultrasonografi'' adını alır.

 

Üst batın ultrasonografi'de şu organ ve yapılar incelenir :

Karaciğer,safra kesesi ve safra yolları,böbrekler ve böbrek üstü bezleri,dalak,pankreas, abdominal aorta ve VCI gibi ana damarlar,özofagus alt-uç.

 

Alt batın ultrasonografide ise : Erkek ve kadında mesane; erkekte prostat; kadında uterus (rahim),overler (yumurtalıklar), tubalar, Douglas boşluğu incelenir.

 

Tüm batın ultrasonografide ayrıca lenfadenopati, kitle (tümör vb), kist, sıvı toplanması gibi anormallikler de tesbit edilebilir.

 

ULTRASON GEREKEN DURUMLAR :

 

''Tüm Batın Ultrasonografi'' tetkikinin gerektiği durumlar şunlardır :

 

 

EN SIK ULTRASON YAPILAN HASTALIKLAR :

 

 Ultrason ile en çok;böbrek taşı, idrar yolu enfeksiyonu, safra kesesi ve safra yollarındaki taş ve enfeksiyon, dalak ve araciğer büyümesi, (50 yaş üzeri erkeklerde) prostat büyümesi, kadın hastalıkları araştırılır. Gebelik takibinde de ultrason sıklıkla kullanılır.

 

TETKİKİ ETKİLEYEN UNSURLAR :

 

 

İLERİ TETKİKLER :

 

Ultrasonografi sonrası gerekli olabilecek ileri tetkikler şunlardır :

 

Dr Şahi Kuray

1969 Beyşehir doğumludur. 1993'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Halen İzmir Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde ve serbest hekimlik yapmaktadır. İngilizce ve Almanca biliyor. Evlidir.

 http://www.internetdoktoru.com adresinde bir web sitesi vardır.


 

Menu

Bacak Estetiği  
Tüp Bebek-Bülent Tıraş  

 

 

 

 

Yeniler

 Mutlaka Okuyun

 Hayret Edeceksin
Parmaklarımızda kas varmıdır? Parmaklarımızda kas var mıdır?
Parmaklarımız ıslanınca neden buruşur? Parmaklarımız ıslanınca neden buruşur?
Yenilenen Vücudumuz Yenilenen Vücudumuz
 

 Yeni Konular

Kampilobakter Enfeksiyonları

Aileniz Yeterince Uyuyor mu?

 

 

 

 

Yeni Sayfa 1

 

Tıbbi Tetkikler Çok Okunanlar
 
Tıbbi Tetkikler Çok Okunanlar

Anjiyografi

Anjiyografi vücut damarlarının görüntülenmesi demektir.

Bilgisayarlı Tomografi

Doktorunuz sizden Bilgisayarlı Tomografi incelemesi yaptırmanızı mı istedi?

Elektromiyografi ( EMG) ve sinir ileti çalışmaları

Elektromyografi kaslar ve kasları kontrol eden sinir hücrelerinin sağlığını değerlendirmek için yapılan bir tanı yöntemidir.

Manyetik Rezonans (MR)

Manyetik rezonans ağrısız ve hasta vücuduna zarar vermeden uygulanan bir görüntüleme tekniğidir.

Röntgen (Floroskopi)

Floroskopi radyolojinin en eski ve en temel bölümlerinden biridir.

 

Abdominal Ultrasonografi

Abdominal Ultrasonografi Batın ( karın ) ultrasonu anlamına gelir.

 

Paptest

A Vitamini yağda eriyen vitaminlerdendir.Balıkyağında, karaciğerde, tereyağı ve kremada, peynirde, yumurta sarısında bulunur.

 

Histereskopi

Histeroskopi bir teleskopla rahim içerisine girilerek tanısal ve cerrahi işlemlerin gerçekleştirilmesine yarayan endoskopik bir cerrahi girişimdir

 

      

alt

Gizlilik   l   Kullanım  l   İletişim  l   Reklam

© 1999-2014 www.populermedikal.com

 

Facebook'ta takip et        Twitter'da takip et       

 

DİĞER SİTELERİMİZ

Tıp Rehberi

Sağlığınız

Hayret Edeceksin

Bilim Club

Hayret Edeceksin TV